Program Wsparcia 3.0

Program Wsparcia 3.0

Kompleksowy program 3-miesięcznego wsparcia biznesowego. Indywidualne wsparcie dla Klientów potrzebujących radykalnego wsparcia dla swojej sprzedaży. Program odbywa się na kilku poziomach.

  • Analiza firmy. Na początku wnikliwie badam aktualną sytuację w firmie. Kompleksowy audyt przeprowadzam na kilku poziomach: a) baza klientów, b) obsługa klientów, c) wizerunek firmy, d) marketing, e) sprzedaż.
  • Plan działania. Następnie sporządzam indywidualny 3-miesięczny plan działania, koncentrując się na kluczowych punktach zwiększenia sprzedaży, zależnych od indywidualnych wyników audytu, przykładowo takich, jak a) jakość obsługi pozyskanych klientów, b) zdobywanie nowych klientów, c) tworzenie przekazów sprzedażowych, d) komunikacja z klientem, e) zwiększenie konwersji sprzedaży.
  • Osobiste wsparcie i monitorowanie wyników. Podczas trwania programu na bieżąco monitoruję z klientem efekty wprowadzanych zmian. Proces 3-miesięcznego planu podzielony jest na etapy. Każdy etap, po jego wprowadzeniu, jest podsumowany i protokołowany odpowiednimi wnioskami. W trakcie trwania programu jestem dostępna regularnie telefonicznie, przez komunikatory internetowe (np. Skype) i osobiście.
  • Pierwsze spotkanie jest darmowe. Podczas pierwszego spotkania analizuję wstępnie sytuację w Twojej firmie i w ciągu 2 tygodni od spotkania prezentuję Ci moją koncepcję ulepszeń. Otrzymasz ode mnie ofertę i wzór umowy. Dopiero kiedy uznasz, że plan Programu 3.0 odpowiada w pełni Twoim potrzebom, podpisujemy umowę i umawiamy się na audyt.

Zapraszam do współpracy!

Sabina Cieślar - podpis

 

Sabina Cieślar

Jeżeli uważasz, że mogę Ci pomóc…

 

… skontaktuj się ze mną!